Формування громадянина України

Справжнім громадянином може бути лише та людина, яка любить Батьківщину, готова не тільки примножувати її багатства,  а й оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її  незалежність і свободу.
Система освіти загалом і загальноосвітні навчальні заклади зокрема мають ефективно вирішувати виховні  завдання,  обґрунтовані  в  державних документах: Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання.
 Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів національної системи виховання і  включає в себе  формування в особистості любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності, виховання дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; формування відповідальності за природу рідної країни.

Урок № 23                        7 клас
Тема. Стовпчасті та секторнідіаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Мета:
навчальна: ознайомити учнів з типами діаграм у середовищі табличного процесора MS Excel; навчити будувати стовпчасті та секторні діаграми;
розвивальна: розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу;
виховна: виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання та наочність: ПК, картки з практичними завданнями.

Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація знань учнів.
Вправа «Продовж речення»
1.     Табличний процесор MS Excel – це прикладна програма, яка призначена для … (опрацювання даних, поданих у таблицях).
2.     Об’єктами табличного процесора є … (книга, аркуш, таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон, діаграма та інші).
3.     В клітинці  ЕТ даними є …(текст, число, формула).
4.     В ЕТ формати даних можуть бути …( текстові, числові, дата, час, фінансові…)
5.     Формула в MS Excel – це … (вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці). 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Середня температура повітря в  смт Ставище за тиждень, °С
Дата
2016 рік
2015 рік
24.02.
5
3
25.02.
2
4
26.02.
3
3
27.02.
3
4
28.02.
5
4
01.03.
9
4
02.03.
10
4
Учням пропонується розглянути таблицю з прогнозом погоди в смт Ставище по SINOPTIK на тиждень за 2016 та минулий роки та провести аналіз ( зростання,спадання, стабільність).
Учням пропонується теж саме завдання з використанням замість таблиці діаграми...


6 клас
Урок  №14.
Тема. Поняття про мультимедіа. Об’єкти  мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа.
Мета:
ü навчальна: сформувати поняття мультимедіа, об’єктів мультимедіа (текст, зображення, аудіо та відео); ознайомити учнів з галузями використання мультимедіа;
ü розвивальна: розвивати інтерес до предмета, мислення, пам’ять;
ü виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, відеопроектор.
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Експрес-повторення
— Які існують форми подання інформації? (графічна, текстова, звукова, відео, ...)
   Назвіть відомі вам пристрої виведення інформації. (монітор,принтер, колонки тощо)
   Чим вони відрізняються? (вони відтворюють різні види інформації)
   Чи може комп’ютер одночасно сприймати або відтворювати інформацію, що подана різними способами? (так,наприклад, показ фільму або одночасна робота текстового редактора та музичного програвача)
           — Який спосіб подання інформації називають комбінованим?
ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності
Проблемна ситуація
Як можна об’єднати різні види інформації, ви дізнаєтесь під час вивчення теми «Мультимедіа».

(На великому екрані учням вчитель показує дві презентації та пропонує записати у зошит різні види повідомлень кожної з презентацій. Після перегляду презентацій учні роблять висновок: презентація є прикладом поєднання різних видів повідомлень.)...

Немає коментарів:

Дописати коментар